Daily Archives: April 19, 2018


cảnh quan bên trong của Vinhomes Gallery Giảng võ
Cảm nhận cuộc sống thượng lưu tại Officetel Vinhomes Gallery Giảng võ là dự án trọng điểm của tập đoàn VinGroup tại địa chỉ số 148 đường Giảng Võ – quận Ba Đình – thành phố Hà Nội với hàng loạt các ưu thế lớn như vị trí, thiết kế […]

Vinhomes Gallery Giảng võ